Herstelplan van schilderwerk, restauratieproject Reuversweerd

Wil je weten welke eisen er gesteld worden aan het isoleren van een monumentaal dak? En wil je weten hoe je dit proces op een verantwoorde en effectieve manier aanpakt? In de cursus leer je hoe je het ontwerp, de detaillering en uitvoering van het isoleren van een historisch dak aanpakt. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en schilderbedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden en wordt georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) op de erfgoedwerkplaats Reuversweerd.

Is dit iets voor jou?

In deze praktijkgerichte cursus krijgt je eerst een theoretische onderbouwing voor een goede aanpak van het isoleren van een monumentaal dak. Vervolgens nemen we het dak van het hoofdhuis van landgoed Reuversweerd als voorbeeld om de praktijksituatie te bespreken. We gaan op de bouwplaats de uitvoering van de restauratie en isolatie van het dak van Reuversweerd van dichtbij bekijken. Vervolgens ga je in teams aan de slag met een gerichte opdracht. De uitwerkingen van deze opdracht bespreken we gezamenlijk met alle cursisten.

Wat kun je verwachten?

Bij de verduurzaming van een monument is het dak een belangrijk onderdeel. De meeste warmte verliest het gebouw immers via het dak. Het dak is, met zijn detailleringen, veelal beeldbepalend en historisch gezien waardevol. Daarnaast is een monumentaal dak bouwfysisch vaak kwetsbaar. Er kan dan ook veel misgaan bij een ondeskundige aanpak. Vaak openbaart zich dat pas na een aantal jaren. Hoe pak je nou het ontwerp, detaillering en uitvoering van het isoleren van een historisch dak aan? Wat zijn de bouwfysische en historische mogelijkheden, knelpunten, beschikbare materialen? In deze cursus gaan we hier theoretisch kort op in. Daarna ga je praktijkgericht aan de slag, aan de hand van de restauratie en isolatie van het dak van het prachtig hoofdhuis van landgoed Reuversweerd.

Docenten: Marc Stappers (RCE), Ron Spaan (Erfgoedadvies) en Jos Tebrake (uitvoerder bouwbedrijf Hoffman)

Start

De datum voor 2021 volgt nog. De cursus duurt een halve dag. Je kunt je alvast inschrijven. In verband met corona is er ruimte voor maximaal 8 deelnemers.

Kosten

De kosten zijn € 145,- (exclusief btw). Inclusief koffie/thee en (eenvoudige) lunch.

Aanmelden

Meld je aan via deze link op de website van het GRC.

Meer informatie

Wil je graag een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank: 0620 407 317, info@jnb-palo.nl