Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER)

Wil jij expert worden in het verduurzamen van monumenten om ons cultureel erfgoed te behouden? Meld je dan aan voor de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) en leer hoe je oude gebouwen energiezuiniger kunnen maken. Eigenaren van monumenten en overheden hebben veel behoefte aan deze expertise. De LIER is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de planvorming, voorbereiding, realisatie en/of beheer van restauratieprojecten en herbestemmingsprojecten. Dus professionals die werken bij architecten- en adviesbureaus, professionele opdrachtgevers, toezichthouders, (semi)overheden, installatie- en bouwbedrijven die actief zijn in de restauratiebranche, woningcorporaties en monumentenwachten en soortgelijke organisaties. De LIER is ontwikkeld door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Is dit iets voor jou?

In deze baanbrekende leergang behandelen we de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed. Duurzaamheid en innovatie lijken namelijk een bedreiging voor de historische waarden van het monument. Om goede oplossingen te vinden voor deze complexe uitdagingen, is een intensieve samenwerking binnen de restauratieketen van essentieel belang. Dit vraagt om inbreng van de nieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Het vraagt ook om de bereidheid van alle partijen om kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf. In deze leergang draag je bij aan de ontwikkeling van de praktijk van morgen.

Wat kun je verwachten?

De LIER bestaat uit zeven (tweewekelijkse) bijeenkomsten die plaatsvinden op het prachtige kasteel Neerijnen. Het Gelders Landschap en Kastelen wil als eigenaar van kasteel Neerijnen in de komende decennia van het gas af, maar wél de monumentale waarde van het kasteel behouden. Onder begeleiding van topprofessionals werkt je in een team aan een innovatief verduurzamingsplan voor kasteel Neerijnen. Dit plan moet zeer hoog scoren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De belangrijkste succesfactoren zijn kennisuitwisseling binnen het team en de kennis en ervaring die onze professionals uit de praktijk aanreiken en ‘prijsgeven’. Hiermee creëren we een unieke leeromgeving in de praktijk van een restauratieproject, die nergens anders wordt aangeboden. De samenwerking met andere disciplines blijkt dé manier om de beste oplossing op tafel te krijgen.
Tijdens de LIER komt de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed aan de orde. Naast de nieuwste kennis van technieken, materialen en installaties, is het delen van kennis en de onderlinge samenwerking tussen studenten en docenten van groot belang.

Programma in het kort:

  • duurzaamheid in restauratie
  • creatief samenwerken
  • historische waardebepaling
  • duurzame interventies, architectonische ingrepen en herbestemming
  • bouwfysische interventies
  • installaties, energiesystemen en bodemenergie
  • energiebesparingen en financiële kosten/-opbrengsten

Start en toelatingseisen

De leergang start op 9 september 2021. Een HBO werk- en denkniveau en ervaring in de restauratiesector is gewenst.

Kosten

De opleiding kost € 3300,- en is vrijgesteld van btw.

Certificering

Je sluit de opleiding af met Post-HBO certificaat namens het GRC en de HAN.

Aanmelden

Schrijf je in via deze link op de website van de HAN.

Meer informatie

Wil je graag een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank: 0620 407 317, info@jnb-palo.nl

Download het volledige programma:

Programma Lier 9 September 2021

Bekijk de video voor een impressie van de LIER met reacties van eerdere deelnemers: