Duurzaam warmte-/isolatieplan voor een monument

Wil je leren hoe je een duurzaam warmte-/isolatieplan maakt voor een monument? Op basis van de componenten energiebesparing door isolatie, duurzame opwekking en opslag van energie en een efficiënte installatie maak een optimaal plan op maat. Deze praktische cursus is bedoeld voor medewerkers van restauratie- en installatiebedrijven, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters, medewerkers gemeentelijke overheden en wordt georganiseerd door het Gelders Restauratie Centrum (GRC) op de erfgoedwerkplaats Reuversweerd.

Is dit iets voor jou?

De grootste opgave bij de warmtevoorziening op een landgoed of monument is vaak de uitwerking van een duurzaam alternatief voor aardgas. Je leert een warmteplan te maken dat gebaseerd is op de drie belangrijkste vragen:

  1. Wat is de huidige warmtevraag bij het monument (in de verschillende ruimten) en hoe kan ik deze reduceren door isolatie van dak, gevel en vloer?
  2. Welke warmte-installatie is het meest geschikt of noodzakelijk bij de warmtevraag én comfort- eisen: laag-temperatuur of hoog-temperatuur en voor welk afgiftesysteem moet ik kiezen?
  3. Hoe ik de energie voor de warmtevraag opwekken en eventueel opslaan, zodat ik het hele jaar voldoende duurzame energie heb.

De antwoorden op deze drie vragen hangen met elkaar samen. Je moet het verband en de wisselwerking tussen de antwoorden laten zien om grip te krijgen op een efficiënte en duurzame warmtevoorziening voor een (groot) monument.

Wat kun je verwachten?

Na een korte historische inleiding van landgoed Reuversweerd en de ambitie van de monumenteigenaar krijg je een theoretische toelichting op de drie belangrijkste onderdelen van het warmteplan:
1. bepaling warmtevraag en besparing door isolatie
2. bepaling warmte-installatie in relatie tot warmtevraag/comforteisen|
3. bepaling opwekinstallatie en -methode

We behandelen daarbij de situatie op Reuversweerd en de keuzes die daar zijn gemaakt. Dit lichten we toe tijdens het bezoek aan bouwplaats van het hoofdhuis Reuversweerd. Aan de hand van een opdracht ga je individueel of in kleine groepjes aan de slag met een een vraagstuk uit de restauratiepraktijk van Reuversweerd.

Docenten

Ron Spaan en Fred Soplanit

Start

Voorjaar 2022, datum volgt nog.

Kosten

De kosten zijn € 145,- (exclusief btw). Inclusief koffie/thee en (eenvoudige) lunch.

Aanmelden

Meld je aan via deze link op de website van het GRC.

Meer informatie

Wil je graag een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank: 06 2040 7317, info@jnb-palo.nl