Word restauratiespecialist

Ben jij een bouwprofessional en heb je affiniteit met ambacht en innovatie? Wil je jezelf uitdagen en expert worden op jouw vakgebied? Leg jezelf dan toe op het restaureren van monumenten. Kies voor het restauratievak en ben trots op de monumenten die je klaarmaakt voor de toekomst. In deze afwisselende job werk je op schitterende locaties. Geen dag is hetzelfde.

Goed geschoolde restauratiespecialisten vinden meteen een baan, want er is een groot tekort aan deze vakmensen. Leer monumenten restaureren met je hoofd, handen en hart. Volg de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen MBO-4 of branche-opleiding en check hier de informatie.

Opleiding(en) voor jou als bouwprofessional

Alleen de beste vakmensen zijn geschikt voor het restauratievak. Daarvoor zijn erkende vakopleidingen nodig om slimme, handige en creatieve geesten voor te bereiden op de toekomst van het restaureren. In deze opleidingen komen zowel oude ambachten als nieuwe technieken aan bod. Denk aan 3D-printen, infrarood scannen en het gebruik van drones. En natuurlijk leer je ook circulair en duurzaam restaureren. Ook zijn er een aantal cursussen om praktische kennis op te doen over het restaureren van monumenten.

Technicus Hout en Restauratie MBO-3 niveau | bol/bbl
In Gelderland is grote behoefte aan een moderne, brede houtrestauratie-opleiding op MBO-3 niveau. Deze nieuwe opleiding is een ‘cross-over’ tussen de opleidingen allround timmerman en allround meubelmaker.
Lees verder
Klaar met montagewerk?
Specialist Restauratie Timmeren/Metselen (i.s.m. NCE)
Wil jij je specialiseren in restauratie timmeren of metselen? En wil je ook als (meewerkend) voorman aan de slag gaan? Volg dan nu de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. Deze opleiding is bedoeld voor allround opgeleide timmerlieden en metselaars die hun vakkennis willen verdiepen. En die bovendien historische gebouwen willen restaureren en toekomstbestendig maken.
Lees verder
Klaar met montagewerk?
Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER)
Wil jij expert worden in het verduurzamen van monumenten om ons cultureel erfgoed te behouden? Meld je dan aan voor de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) en leer hoe je oude gebouwen energiezuiniger kunnen maken. Eigenaren van monumenten en overheden hebben veel behoefte aan deze expertise.
Lees verder
Klaar met montagewerk?
Opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed
Wil jij expert worden in het verduurzamen van monumenten om ons cultureel erfgoed te behouden? Meld je dan aan voor de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed en leer hoe je oude gebouwen energiezuiniger kunnen maken. Eigenaren van monumenten en overheden hebben veel behoefte aan deze expertise.
Lees verder
Klaar met montagewerk?
Herstelplan historisch schilderwerk
Wil je inzicht krijgen in de manier van beoordelen en herkennen van situaties bij schade of achterstallig onderhoud aan het (buiten)schilderwerk van historische gebouwen? In deze cursus leer je een goede aanpak te maken met de juiste materialen en werkwijzen. En je leert de omvang van de werkzaamheden te beoordelen.
Lees verder
Klaar met montagewerk?
Schadebeelden bij monumenten
Tijdens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumenten kan schade ontstaan door uitvoeringsfouten en verkeerd materiaalgebruik. Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) organiseert in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum (GRC) een serie van drie middagworkshops om schade aan monumenten te herkennen en gebreken te voorkomen.
Lees verder
Klaar met montagewerk?
Duurzame monumentenzorg
Om ons erfgoed voor de komende generaties in stand te kunnen houden, is het belangrijk dat restauratieprofessionals weten welke mogelijkheden er zijn voor duurzame monumentenzorg. Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) organiseert deze cursus in samenwerking met het Gelders Restauratiecentrum (GRC).
Lees verder
Klaar met montagewerk?
Duurzaam restaureren voor vaklieden
In deze interactieve en praktische driedaagse cursus besteden krijg je uitgebreide informatie over het thema 'duurzaamheid' in de monumentenzorg. Naast theoretische uitleg werk je praktijksituaties uit en voer je verwerkingsopdrachten uit.
Lees verder
Klaar met montagewerk?
Ervaringsverhalen van restauratiespecialisten
Ervaringsverhalen van restauratiespecialisten
Lees ze hier